Over Sjaloom

 

Sjaloom is een stichting met een bestuur. De exploitatie van de winkel is de hoofdactiviteit van de stichting. Zowel bestuursleden als medewerkers hebben een brede kerkelijke achtergrond en zetten zich belangeloos voor de stichting in. De medewerkers die u in de winkel te woord staan zijn allemaal vrijwilligers behalve de winkelmanager.
 

 

 


 


Sjaloom heeft als doel het verspreiden en uitdragen van het evangelie, waarbij wordt uitgegaan van de Bijbel als onfeilbaar woord van God. Dit doel wordt verwezenlijkt door het verkopen van christelijke boeken, muziek en aanverwante artikelen.